Distribútor pre SR:
SlovConstruct s. r. o.
Kazanská 52
82106 Bratislava
IČO: 46 118 365
email: info@ceresjuices.sk